Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007

Ώρες Λειτουργιάς Γραμματείας ΚΕΝΙ

Η Γραμματεία του ΚΕΝΙ λειτουργεί:
Δευτέρα, 11.00-12.00
Πέμπτη, 13.00-14.00

Επικοινωνία: 210-9201599